ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ГРОМАДЯНСЬКИЙ  СОЮЗ

Політична рада партії


Семенченко Андрій Іванович

 

 

Народився 06 серпня 1955 року в м. Костянтиновці, Донецької області, українець, одружений.

Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, державний службовець 3-го рангу. 

Дисертаційне дослідження на тему: «Стратегічне планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки України» захистив у грудні 2008 року. 

Займав посади:

Голови Національної комісії з питань державного регулювання у сфері зв’язку та інформатизації(05.2014-08.2014);

директора Інституту вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України(НАДУ)(11.2013-05.2014), заступника віце-президента НАДУ (10.2012-11.2013), 

декана факультету суспільно-політичного розвитку НАДУ(03.2011-10.2012); 

завідувача кафедри менеджменту інформаційних технологій і стандартизації Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв Мінкультури(12.2010-03.2011); 

першого заступника Голови Державного комітету інформатизації України (06.2008-12.2010); 

директора Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міноборони (05.2004-11.2005); 

завідуючого сектору інформаційної безпеки Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції при Президентові України (04.2003-05.2004); 

завідуючого сектору інформаційної політики (11.2001- 04.2003) Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України; 

начальника управління програм і проектів інформатизації Держкомзв’язку (07.1998-11.2001); 

заступника начальника управління Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України (03.1995-07.1998); 

головного консультанта Секції прикладних проблем Президії Національної академії наук України (10.1991-03.1995); 

начальника науково-дослідної лабораторії НДЦ (09.1989-10.1991); 

старшого викладача та викладача кафедри автоматизованих систем управління Київського вищого інженерного радіотехнічного училища (КВІРТУ ППО) (1985-09.1989) тощо.

З 08.2014 займає посаду директора Інституту вищих керівних кадрів НАДУ. 

З 2009 по 01.2017 викладав на кафедрі інформаційної політики та електронного урядування НАДУ на посаді професора кафедри. 

У 1977 році закінчив КВІРТУ ППО, у 1985 році отримав вчене звання кандидата технічних наук, у 1998 році закінчив Українську академію державного управління при Президентові України. Магістр державного управління.

З 1972 по 2001 рік проходив службу у Збройних силах. Полковник у відставці.

Провідний науковець в теорії розвитку складних систем широкого класу (економічних, соціальних, технічних, воєнних тощо). Добре володіє методами системного аналізу та програмно-цільового планування і управління, має практичне впровадження власних наукових розробок.

Найбільш вагомі результати отримав у сфері методології стратегічного планування та управління, формування державних та національних програм, у тому числі, у сфері інформаційної політики, інформаційного суспільства, інформатизації, електронного урядування та електронної демократії.

Семенченко А.І. постійно залучається до експертизи проектів законодавчих актів, доктрин, концепцій, програм у різних сферах національної безпеки. Приймав участь у розробці низки законів України, у тому числі, ”Про організацію оборонного планування”, Державної програми розвитку Збройних сил України на 2006-2011 роки, Стратегічного оборонного бюлетеню на період до 2015 року, Порядку організації та фінансування стратегічного планування у сфері оборони і військового будівництва, “Про Національну програму інформатизації”, ”Про концепцію Національної програми інформатизації”, ”Про електронний документ та електронний документообіг”, Концепцію розвитку електронного урядування в Україні, Концепцію розвитку електронної демократії в Україні, Стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні, розробці проектів Зеленої та Білої книг з електронного урядування тощо. 

У 2012-2013 році очолював робочі групи з розробки проектів Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні (була затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 368-р 15.05.2013 р.), щорічної доповіді Кабінету Міністрів України для Верховної Ради України «Про стан розвитку інформаційного суспільства та інформатизації в Україні». 

Член Консультаційної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України з 1998 року, член Міжгалузевої ради з питань розвитку електронного урядування.

Координатор навчальної компоненти Міжнародної програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громадян»(EGAP) за підтримки Швейцарської конфедерації та Фонду «Східна Європа». 

Автор понад 200 наукових робіт, 35 винаходів та 5 патентів, учасник міжнародних семінарів та конференцій, експерт ОБСЄ.