ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ГРОМАДЯНСЬКИЙ  СОЮЗ

Політична платформа

Політична партія «Громадянський Союз» - це нова всеукраїнська партія союзу громадян України незалежно від їх віросповідання, національності та мови спілкування, об’єднаних любов’ю до України і небайдужих до її майбутнього.

Метою діяльності Партії є неухильне підвищення рівня життя українського народу.

Політична партія «Громадянський Союз» сприяє формуванню та вираженню політичної волі громадян України шляхом активної участі у розробці та реалізації (через отриману на виборах владу) державної політики для розбудови України, як передової, демократичної, інноваційної, екологічної, справедливої та успішної держави, яка створить рівні можливості для самореалізації та гідного життя кожного громадянина у демократичному суспільстві.

Партія – за вибір стратегічного курсу України на європейську (вступ до ЄС) та євроатлантичну (вступ до НАТО) інтеграцію, що повністю відповідає її національним інтересам і, в першу чергу, в контексті національної (в т.ч. воєнної) безпеки України.

Політична партія “Громадянський Союз” виступає за мирний розвиток, за припинення деіндустріалізації країни, за припинення витоку за межі України найбільш активної, освіченої, кваліфікованої частити населення, за припинення нещадної вирубки лісів та грабіжницької діяльності аграрних корпорацій, яка призводить до зменшення родючості ґрунтів – нашого національного надбання, за припинення намагань перетворити нашу країну на «звалище» мігрантів, економічних біженців, що заполонили країни Європи і змінили уклад тамтешнього життя, за припинення медичного «експерименту» над українським народом, за припинення зубожіння громадян внаслідок грабіжництва з боку монополій ЖКГ.

Треба безумовно відмовитися від подальшого безглуздого набирання кредитів МВФ в ганебний обмін на знищення наших природних ресурсів та штучне створення умов для збідніння людей.

Лише громадянський мир, активне відродження сучасного виробництва, індустріального, наукового, людського потенціалу може вивести Україну з руїни. 

Партія - за створення умов для розвитку сучасного сільського господарства, внутрішнього ринку, кооперації, за ефективну боротьбу з проявами монополізму в усіх сферах діяльності, за високий рівень заробітної платні для працюючих та гідні пенсії для літніх людей.

Партія виступає за активне відродження засад прозорого, справедливого та ефективного громадянського суспільства в українській державі. 

Стрижнем діяльності партії є утвердження демократичних цінностей в системі української національної ідеї як процесу формування засад та механізмів контролю суспільства та кожного громадянина за розробкою та прийняттям органами державної влади ефективних управлінських рішень. Держава є інструментом захисту загальнонаціональних інтересів та інтересів кожного громадянина. 

Партія вважає, що лише сильна, соборна та соціально орієнтована українська держава зі сформованим громадянським суспільством здатна захистити український гуманітарний простір, забезпечити демократичний лад, високий рівень життя людей.

Політична партія "Громадянський Союз" об'єднує громадян України на засадах добровільності, що проголошено в її програмних документах.

Партія впевнена, що гарантом державності України – її суверенітету та територіальної цілісності – мають бути високопрофесійні Українські Збройні Сили, побудовані на українському національному патріотизмі та історичних традиціях і оснащені сучасними високотехнологічними зразками озброєння та військової техніки при збереженні державної системи територіальної оборони і підготовки резервістів.

Політична партія "Громадянський Союз" заснована відповідно до статті 11 Закону України "Про політичні партії в Україні", зареєстрована Наказом Міністерства юстиції України від 23.02.2016 р. № 503/5. Реєстраційний збір, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 року № 840, сплачений у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення про створення партії, затвердження Статуту та Програми партії, обрання керівних та контролюючих органів партії прийняті на Установчому З'їзді партії 02.04.2013 року (протокол № 1), про зміни до статуту партії на Позачерговому з'їзді партії 01 липня 2015 року (протокол № 2), про зміни до статуту партії на Позачерговому з'їзді партії 15 грудня 2015 року (протокол № 3). Партією, на виконання вимоги частини першої статті 10 Закону України "Про політичні партії в Україні", було зібрано 10822 підписи на підтримку рішення про створення партії в 22 областях України (із них у двох третинах районів зазначених адміністративно-територіальних одиниць – 22 областей), у двох третинах районів міст Києва, Севастополя та в Автономній Республіці Крим. Правовий висновок щодо відповідності законодавству України установчих документів партії затверджено Департаментом державної реєстрації Міністерства юстиції України 09.02.2016 року.