ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ГРОМАДЯНСЬКИЙ  СОЮЗ

Збройні сили України— військове формування, на яке покладаються завдання з оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. Збройні сили України забезпечують стримування збройної агресії проти своєї країни та дають відсіч їй, охорону повітряного та підводного простору у межах території України, а також беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом.

 

Служби безпеки України: 
Захистдержавного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного, оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувальної діяльності іноземних спецслужб, підривних посягань з боку окремих організацій та осіб;
Попередження,виявлення і викриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції й організованої злочинності у сфері управління, економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України;
Інформаційно-аналітична діяльністьз метою сприяння керівництву України в реалізації зовнішньої та внутрішньої політики України в напрямку побудови держави, зміцнення її обороноздатності та економічного потенціалу, розширення міжнародного співробітництва.

 

Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни  — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
МВС України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.

 

Держа́вна слу́жба Украї́ни з надзвича́йних ситуа́цій  — один з центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

 

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни  — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні.

 

Наша мета - сприяння соціальному та правовому захисту ветеранів і військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань та силових структур, пропаганда військової служби у Збройних Силах України, патріотичне виховання молоді, налагодження співробітництва влади з військовослужбовцями та громадянами України, сприяння соціальній адаптації, фізичній та психічній реабілітації бійців, відродження та розбудова української держави та формувань її захисників. 

Для досягнення своєї мети Партіяставить перед собою багато завдань та винаходить максимально дієві способи їх виконання з урахуванням індивідуальності кожної структури. Така увага до Збройних сил та силових структур невипадкова. Ми впевнені, що цілісність та міць силових структур – це міцність самої Держави.